Inici‎ > ‎

Documents

NOVA OFERTA, inscripcions fins al 29 d'octubre 2013                                                                                                               CURS SUBVENCIONAT PERMIS C + CAP INICIAL MERCADERIES Nou curs per a la obtenció del permís de conducció C i el CAP inicial de mercaderies.

PERMÍS C + CAP INICIAL DE MERCADERIES

Per formalitzar la inscripció heu de seguir els següents passos:

1. Emplenar la fitxa del alumne amb totes les seves dades i signar-la.

(click aqui)

2. Fer una fotocòpia del DNI per ambdues cares i adjuntar-la a la documentació.

3. Fer una fotocòpia del PERMÍS DE CONDUIR per ambdues cares i adjuntar-la a la documentació.

4. Fer una fotocòpia de la documentació següent depenent del cas:

4.1 Treballador assalariat: capçalera de l’última nòmina.

4.2 Treballador Autònom: capçalera de l’últim rebut.

4.3 Treballador Desocupat: capçalera de l’última demanda de treball (DARDO). (És el full que s’ha d’anar renovant cada 3 mesos).

5. Fotocòpia de d’un informe de vida laboral.

6. Enviar escanejada i per correu electrònic tota la documentació requerida a la següent direcció:

[email protected]


Observacions:

- Quan s’iniciï el curs és requerirà la documentació del punt 3 actualitzada.

- Si hi ha algun alumne discapacitat es necessita del seu certificat de discapacitat.

Un cop completats aquests 6 passos ja estareu inscrits al curs.

Per qualsevol dubte ens podeu trobar al correu [email protected] o be al número de telèfon 93 481 55 81.

Tota inscripció que no compleixi els requisits anteriors és considerarà invàlida.                                                                                                                                                                                      24/10/2013


Formació Contínua – 35 hores                                                                                                                                                    Curs orientat per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional per a conductors (CAP) 


Un cop exhaurides les places subvencionades per a aquest 2013, el centre de formació FORCAT ens ha ofert nous cursos de pagament, per als mesos de juny i juliol amb interessants descomptes per als afiliats i afiliades:

- Preu lliure: 220 €

- Afiliats/ades de menys d’un any: 180 €

- Afiliats/ades de més d’un any: 160 €

Per formalitzar la inscripció, heu de seguir el següents passos:

1.      Omplir la fitxa de l’alumne amb totes les dades i signar-la.

2.      Fer una fotocopia del permís de conduir per ambdues cares i adjuntar-la a la documentació.

3.      Entregar tota aquesta documentació i fer el pagament a la següent direcció: c/Sant Pere Més Alt, 61-65, baixos de Barcelona.

Un cop completats aquests tres passos ja estareu correctament inscrits.

Per a qualsevol dubte, ens podeu trobar al correu [email protected] o be al número de telèfon 93 481 55 81.

                                                                                                                                                                                       01/07/2013


S'obre el termini de preinscripció per al curs de renovació del permís per al transport de mercaderies perilloses ADR. El curs integra tant la renovació del bàsic com de cisternes                                                                                                                 Curs orientat per a la renovació del permís per al transport de mercaderies perilloses ADR 


S'obre el termini de preinscripció per al curs de renovació del permís per al transport de mercaderies perilloses ADR. El curs integra tant la renovació del bàsic com de cisternes.

Per realitzar la preinscripció heu d’imprimir el document adjunt, omplir-lo i fer-lo arribar al Sector de Carretera de CCOO de Catalunya, a Via Laietana, 16, 7a planta (08003 Barcelona), o al correu [email protected]. S’atendran les peticions per ordre d’inscripció i en funció de les places disponibles.    Veure arxiu

                                                                                                                                                                                        03/06/2013


Nova edició amb la Llei 3/2013

Estatut dels treballadors

Veure el document.

                                                                                                                                                                                        14/03/2013


Nou servei de lectura de targeta de tacògraf per a afiliats i afiliades

Lectura de targeta de tacògraf

En el sector de carretera de CCOO de Catalunya disposem d’una aplicació informàtica per    a la lectura de les targetes de tacògraf per als afiliats i afiliades conductors. Es tracta d’un     programa registrat per un operador autoritzat que permet l’emissió dels diferents informes     de registre: temps de conducció, jornades, vehicles conduïts, etc., així com el detall de        les infraccions sobre temps comeses. Aquesta eina no deixa rastre a la targeta del            conductor, per la qual cosa l'empresa no podrà detectar si el treballador, fent ús del seu        dret, ha descarregat les seves dades. La utilitat d’aquesta eina és doble: per un costat,       servirà per provar els temps reals de treball quan es produeixin desacords entre empresa i    treballador i procedeixi presentar reclamació per hores no retribuïdes; per un altre costat, servirà per conèixer amb exactitud quins errors es poden estar produint en la conducció i que podrien originar una sanció per part de les autoritats de trànsit. En qualsevol cas, el tractament que donem a aquesta informació és totalment privat: només el titular de la targeta en tindrà coneixement. Per poder accedir a aquest servei haureu de contactar al telèfon 93 481 27 65 o al compte de correu [email protected], on se us donarà cita a la seu de Via Laietana, 16, 7a planta per tal de fer la descàrrega de les dades i concretar quin informe us cal. En un període màxim d'1 setmana us remetrem l’informe per correu electrònic o podreu recollir l’original a la mateixa seu de CCOO.

                                                                                                                                                                                        06/03/2013


Us adjuntem la tan esperada sentència del Tribunal Suprem, sala social, que converteix en ferma la sentència del CAP de Barcelona, i ratifica les argumentacions esgrimides per CCOO que considera que l'empresa ha d'assumir el seu cost i el temps emprat és temps de treball efectiu

DESESTIMAT EL RECURS DE LA PATRONAL DE VIATGERS DE BARCELONA CONTRA LA SENTÈNCIA DEL CAP

Foto
    Us adjuntem la tan esperada sentència del Tribunal Suprem, sala social, que converteix en ferma la sentència del CAP         de Barcelona, i ratifica les argumentacions esgrimides per CCOO que considera que l'empresa ha d'assumir el seu cost     i el temps emprat és temps de treball efectiu.
 
    Amb aquesta sentència els processos de reclamació del CAP on no hi hagi acord, cost d'empresa i treball efectiu, tenen l'èxit garantit en la via judicial, també es poden obrir processos on els acords siguin inferiors a les garanties i el dret reconegut, impugnant conjuntament aquest acord i reclamant el CAP.
 
Felicitar novament per tot el procés als companys i companyes de Catalunya i als seus serveis jurídics i a l'Ignasi en primera persona.
 
A partir de setembre haurem ordenar els procediments a emprendre.
 
Bones vacances i mobilitzacions, que aquest any no es descansa.

veure arxiu

                                                                                                                                                                                        12/07/2012


Us adjuntem la publicació al BOE del II Acord general per a les empreses de transport de mercaderies per carretera

Publicació del II Acord general de mercaderies


Companys
 i companyes,

Us adjuntem la publicació al BOE del II Acord general per a les empreses de transport de mercaderies per carretera.

Com us hem anat informant durant els últims mesos, aquest Acord es va signar al novembre del 2010, però diferents impediments van fer que el seu registre es retardés fins al desembre del 2011, i la seva publicació, fins al dia 29 de març (quina coincidència!).

Veureu que el document NO pot aplicar-se sobre convenis actualment vigents, si bé aquests hauran de preveure el que expressa l'Acord general en les futures negociacions: això té una certa rellevància i convé no oblidar-ho.

Si teniu qualsevol consulta, no dubteu a transmetre'ns-la: tractarem d'aclarir-la o buscarem qui pugui fer-ho.
Us en mantindrem informats.

Sector de Carretera de CCOO de Catalunya
FSC - CONC

 veure arxiu

                                                                                                                                                                                       09/04/2012


NOTA ACLARIDORA

SENTÈNCIA DEL CAP

Companyes i companys,

Des del Gabinet Jurídic de CCOO es va sol·licitar un aclariment sobre la sentència del CAP de la qual us informàvem el passat 26 de maig.

Finalment avui, hem rebut la cèdula de notificació que en la seva part dispositiva aclareix:

- El dret dels conductors acollits al conveni a rebre la formació a càrrec de les empreses ocupadores per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional estableix el RD 1032/2007.

- L'obligació de les empreses ocupadores a atorgar la llicència per a la realització del curs a càrrec de la jornada laboral o dins de la pròpia jornada, sempre com a treball efectiu (i per tant remunerat).

Us adjuntem aquesta notificació perquè pugueu demanar de manera immediata l'aplicació íntegra de la sentència a les vostres respectives empreses.

De moment no consta que s'hagi produït cap recurs per part de les patronals, de manera que la sentència és plenament executiva i ha de ser complida.

Enhorabona i gràcies pel suport prestat en la defensa de la postura que sempre vam mantenir des del Sector de Carretera de CCOO a Catalunya.

veure arxiu

                                                                                                                                                                                        17/06/2011


LLISTAT D'AUTOESCOLES


veure arxiu

                                                                                                                                                                                        27/04/2010


ENQUESTA PER MILLORAR CONDICIONS DE SEGURETAT EN EL TRANSPORT


veure arxiu

                                                                                                                                                                                        21/04/2010


Conveni especial Seguretat Social, per als treballadors d'agències de duanes afectats per l'Acta Única Europea - R. D. 1513/09

Conveni especial amb la seguretat social per als treballadors d'agències de duanes que van perdre els seus llocs de treball amb motiu de l'Acta Única europea de 1993


El 22 d'octubre, va ser publicat al BOE el Reial Decret (1513/2009) que desenvolupa la Llei 40/2007 (4-12-07), pel qual es regulen els requisits i el procediment a seguir per subscriure el conveni especial amb la Seguretat Social per als treballadors d'agències de duanes que es van veure privats del seu lloc de treball amb motiu de l'entrada en vigor de l'Acta Única europea.


El Decret desenvolupa la forma d'adherir-se a l'esmentat conveni especial. La llei i el reial decret pretenen compensar als treballadors, a través d'aquest conveni, de manera que es garanteixi en arribar a l'edat de 65 anys una pensió de jubilació equivalent a la què haguessin percebut de continuar en actiu en les agències de duanes.


CCOO des que es va publicar la Llei el 4-12-
07 ha vingut insistint davant diverses instàncies parlamentàries de l'Estat i del mateix Govern central, per a no dilatar més la sortida d'aquest reial decret i propiciar l'adhesió a aquest del major nombre de treballadors.

CCOO lamenta que la Llei fora aprovada després de 14 anys de l'Acta Única europea, cosa que ha impedit a molts antics treballadors beneficiar-se d'aquesta. Es beneficiaran, això sí, tots aquells que encara no estiguin jubilats o els que l'hagin fet entre l'1 de gener de 2008 i la publicació del reial decret de 22 d'octubre de 2009.

                                                                                         Veure Reial Decret

Gabinets Jurídics de CCOO

                                          Barcelona                93 481 28 64 / 65 / 66

                                                    Girona                      972 21 83 83

                                                   Tarragona                977 24 30 01


                                                                                                                                                                                       26/10/2009


III Conveni Col·lectiu d'Aparcaments d'àmbit de Catalunya 2008-2011
 
Informació:

dels canvis introduïts en el text  http://gestio.ccoo.cat/pdf_documents/texto_final_Garages_08_11_comentarios_05052009.pdf


Valoració del conveni   http://gestio.ccoo.cat/pdf_documents/INFORMA_FIRMA_CONVENIO_2008_2011[1].pdf

                                                                                                                                                                                        16/05/2009


Conveni col·lectiu de treball de l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA

DEPARTAMENT DE TREBALL 


RESOLUCIÓ TRE/742/2009, de 16 de febrer, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col•lectiu de treball de l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA, per als anys 2006-2010, relatiu a la modificació de diversos articles (codi de conveni núm. 4300922).      DOGC núm. 5346

                                                                                                                                                                                       25/03/2009